Instruktør i foreningen

Mor-Far-Barn / Team Fr├Žs

Michelle Holler (Begge Hold)

Camilla Holm

Oliver Bodin

Freja Christensen

Mini Mix

Emilie T. Jakobsen

Thor Graversen

Emma Sloth

Mathilde Jonasen

Mix Spring

Arne Overgaard

Ebbe Fuglsang Andersen

Camilla Husum

Roksolana Dyachenko

Rytme 4.-7. klasse

Kathrine Kragh Thøgersen

Christine Thøgersen

Rope skipping

Mathilde Gaarde

Wilma Borgaard

Michelle Hove Kristensen

Mini/Mega Turbo

Susan Haugstrup Sørensen

Yoga

Pia Sloth